Tại Cửa Nghệ An Hà Tĩnh, chúng tôi luôn đặt nhân sự lên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Đây là nền tảng quan trọng, xem nguồn lực con người là nòng cốt của các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo mà nhân viên mang đến. Chúng tôi tin rằng việc thu hút và đào tạo người tài là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của Công Ty.

Chính sách thu hút nhân tài

Cửa Nghệ An Hà Tĩnh có chính sách lương, thưởng đặc biệt nhằm chiêu mộ nhân viên có năng lực cao và có chính sách đào tạo nâng cao năng lực cho tất cả các CB-CNV.

Thưởng theo năng suất chất lượng làm việc. Làm ra sản phẩm càng nhiều thưởng càng cao.

Chế độ làm việc

Cửa Nghệ An Hà Tĩnh tổ chức làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của luật lao động. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất hay kinh doanh Công ty tổ chức làm thêm giờ với các chính sách theo quy định của pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp đểđảm bảo sức khỏe cho CB-CNV.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Cửa Nghệ An Hà Tĩnh luôn tôn trọng sự công bằng và công tâm trong việc trả lương và thưởng cho từng vị trí công việc. Chúng tôi đánh giá và phân bổ lương dựa trên hiệu quả làm việc của từng cá nhân và khuyến khích sự đóng góp tích cực từ mỗi nhân viên.

Tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty trả lương tháng 13 và hiệu quả làm việc của từng cá nhân qua kết quả đánh giá.

Các loại hình khen thưởng

  • Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa công ty, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực cho Công ty.
  • Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án: Khen thưởng các cá nhân tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi dự án.
  • Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình  hàng năm, khen thưởng ngày sinh nhật của Công ty và các ngày lễ lớn trong năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DOCOMAT

  • Trụ sở:   Số 244 – Nguyễn Sỹ Sách – TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An
  • Nhà máy sản xuất: số 100, Trần Thánh Tông, KCN Hưng Lộc
  • Email: cuangheanhatinh@gmail.com
  • Website: cuangheanhatinh.com
  • Facebook: Cửa Nghệ An Hà Tĩnh
  • Mã số thuế 2901991818
  • đường dây nóng: 0977.437.558